Update Autotext Blackberry 2012 – Part 2


Short URL

Melanjutkan judul Update Autotext Blackberry 2012 – Part 1 yang sudah saya tulis berikut lanjutan autotext blackberry terbaru
Tampilan diweb akan berbeda saat dicopy ke blackberry, hari ini saya hanya memberikan urutan dari huruf G – K

Gak-kena
. :>. /:). :O
_// _ // _ //
_/ _/ _/ Jurus Menghindar!!!

………..( 0 0)
.—oOO– (_)—–.
╔═════════════════╗
║ gaaaaa keeenaa……… ║
╚═════════════════╝
‘———– —-oOO
……..|__| __|
………. || ||
……. ooO Ooo

 
/
iI Ii__
_/:p ‘. Weitz ga kena… Ga kena…. ‎​​​​​​:p
éèK=D/éèK:péèK=D/

ƪ(⌣́_⌣̀)ʃ ƪ(‾(••)‾)ʃ hadduu ƪ(‾(••)‾)ʃ ƪ(⌣́_⌣̀)ʃ

. ˚X_X˚
<∏” Ђǟǟddee..#?!#!
[ _


=))_
(( 
<,'/ ‎​​​‎​‎​‎‎​Нɑ-Нɑ-Нɑº°˚˘˚°º

╋╋ムнªª=))╋╋ムнªª:D╋╋ムнªª<=-P╋╋ム

_ _
/
II__
_/ =)) '. Ngakak mpe salto‎​‎​ !!!!‎​​
:) нáàª:$;)нàâª:&=Dнà᪪>:O
‎​​​​. <=-P_ ː̗;;)ː̖/ B)/ =D/Ħªª☀
/. <3. /__ :pサªª☀
☁ίί☁. .☁/ ☁. ☁ί. ;) ћªª☀

...=))WhÛªªHªªà:pHªªhªªâ=))..

‎​Ψ >=). HªHª>=)HªHª>=)HªHª>=)
|/.▼>. ªkªkªkªkªkªkªkªkª
|_/ _ ‎​HªHª>=)HªHª>=)HªHª>=)

┣┫Ū=D┣┫Å:D=))Å┣┫=D/ªÅ

. Ψ >=) HAA>=)HAA>=)HAA>=)
«|√▼> HAA>=)HAA>=)HAA>=)
|_/ _ HAA>=)HAA>=)HAA

╋╋ム╋╋ム╋╋ム╋╋ム╋╋ム╋╋ム:D

Ħ̀́̀́̀Ǻ̀́:DĦ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́=DĦ̀́̀́̀Ǻ̀́<=-PĦ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́=))Ħ̀́̀́Ǻ̀́<3<3Ħ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́.̀̀́̀̀́̀

‎​​​​‎‎​H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²=))

. 
ː̗=))ː̖
^ _
^ =))ªªKªªKªªKªª

╔╗╔╦══╦╗╔╦══╦╗╔╦══╗ 
║╚╝‎​║╔╗║╚╝‎​║╔╗║╚╝‎​║╔╗║ =))_
║╔╗║╔╗║╔╗║╔╗║╔╗║╔╗║ (( 
╚╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╝‎​ <,'/

Bua.... ♡°˚°=DHa♡°˚°=DHa♡°˚°=DHa♡°˚°

ː̗=))ː̖_,:D/ ː̗=Dː̖/ =))Ħªª
/<3. <3. /<3__, =))Ħªª
_||_ _/ _ _| .=))Ħªª
:) нáàª:$;)нàâª:&=Dнà᪪>:O
‎​​​​. <=-P_ ː̗;;)ː̖/ B)/ =D/Ħªª☀
/. <3. /__ :pサªª☀
☁ίί☁. .☁/ ☁. ☁ί. ;) ћªª☀

ƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑ

(ˆヮˆ)
/ ▲ ◦нăy"̮◦нăy
. ] [


(=D ♓⺰˚āªªªā˚°º‎​aii...
,.
/ _,. ‎
' ‎​.‎​

♥_ _♥
/'´'´' =-?=-?
//^ ^\ ...┣┫Ūªªªªįįįįį•-̶̶•-̶
(/(_♥_))
_/''*''_
♥..()^()..♥

ƪ(‾o‾")ʃ ‎​Hªiiiiiii¥ªªªªªª ˚°

Ħ@ Yªäªäªäªäªäн............™ X_X

.•(⌣_⌣”)• нåi¥åå.. 8-|™

♓‪äăĭiÿāà᪪ªĥ♓•••(=|

Ħǻ¡¡¡ŽzZž #:-s˚°X_X˚

(•͡˘˛˘ •͡) HaizzZ... !!!

(ˇ_ˇ'!l|)‎​Ђª!zZ......

(►˛◄!') ‎ Ђª!zZ

★•°``°•.¸ ¸.•°``°•.★.•°``°•.¸ •°``°•★ 
 ː̗̗̀̀ ː̖̖́́.ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̗̀̀ ː̖̖́́
. ♥HAPPY B'DAY ♥.
.
.ː̗̗̀̀ ː̖̖́́ː̗̗̀̀ ː̖̖́́.ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
★•.¸¸.•°` `°•.¸¸.•°`★`°•.¸¸.•°`°
•.¸¸.•♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒•.¸¸.•
☺ Wish You All The Best (•̮̮̃•̃)☺☺☺☺
•̸Ϟ•̸-̶̶•-̶̶-̶̶•-̶̶•̸Ϟ•-̶̶-̶̶•̸Ϟ•̸-̶̶•-̶̶-̶̶•-̶̶•̸Ϟ•̸

I just wanna say ......
.  (*)  (*) 
.      
.    .  (*)  (*) 
.      
. . . Happy. 
. . New Year 
. .   
.   
. | :p |
. |  |
. 
. 
2 0 1 2

<3May Y☺ū be blessed with joy, health, wealth 'n happiness... <3

(*)Tнªηк's for being my friend (ˆ▽ˆ)

God ϐlЄss Y☺ū &Y☺ūr family;) ({}) :)

╔╦╗*.*.*.*.*.*.*
║╩╠═╦═╦═╦╦╗♥
║╦║╬║╬║╬║║║♥
╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║♥
────╚╝╚╝╚═╝♥
╔═╗.*.*.*.*.*.*.*  2012 
║║╠═╦╦╦╗♥
║║║╩╣║║║♥
╚╩╩═╩══╝♥
.*.*.*.*.*.*.*.*
╔╦╗*.*.*.*.*.
║║╠═╦═╦╦╗♥
╠╗║╩╣╬║╔╝♥
╚═╩═╩╩╩╝*♥
*.*.*.*.*.*.*.♥.

(-̩̩̩-͡ _--̩̩̩͡)♓ΐkz :'( (-̩̩̩-͡ _--̩̩̩͡)♓ΐkz :'(

(-̩̩̩-͡ ̗--̩̩̩͡ ) ◦°◦≈ ‎​​‎​нůHůнůнůHůнů ≈◦°◦

(-̩̩̩-͡ ̗--̩̩̩͡ )♓(-̩̩̩-͡ ̗--̩̩̩͡)

˚◦°•hмм...(―˛―“)..•°◦˚

˚◦°• ​нεmm..(―_―)º°˚

°=-?..нмм..=-?°
<8-|
)(>
_/ _

°=-?..нмм..=-?°. <˛
>



♌⌣__ ⌣♌◦°◦ººĦнммMм.

(•͡˘.˘ •͡) Hhhmmmm…

Ђòº(=|ºò·~·aAaђ… zZz zzz zzZ groook

3-|(=|ĦнOº°°ºOǺª♏♍(=|(=|3-|(=|

(_ _“z) ǥяooĸκ

Ho◦°˚˚ªªª˚˚°◦m.. Z.(=|.z.(=|z.(=|(=|..

º°˚˚°:’(°˚˚°º
/ :’(нüāªªª:’(нüāªªª:’(
^ ^

Нüυƒƒº°˚˚°º»:s :( X_X

♓Uƒƒ…. !!!!‎(¬_¬”;)‎​….

 
:( /
 /’;)
__ ‘V.
‘|__ ↷
‘|__ ↷
‘|__ ↷ 
‘|__ ,/ ,
‘|____ )):’(__

 
=D / 
 /’;)
__ ‘V.
‘|__ ↷
‘|__ ↷
‘|__ ↷ 
‘|__ ,/ ,
‘|____ ))__

═╔╦═╦══╦═╦═╦╗
═║║═╣║║║╬║║║║
═║║═╣║║║╔╣║║╚╗
╔╝╠═╩╩╩╩╝╚═╩═╝
╚═╝══════════

░░█░█▀▀░█▀█▀█░█▀█░█▀█░█░░░
░░█░█▀░░█░█░█░█▄█░█░█░█░░░
▄▄█░█▄▄░█░░░█░█░░░█▄█░█▄▄░
<***(●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●)***>

( ◣⌣◢)うε ( >”,”< )з

. X_X>
_/)’;) jiahhh..!!!!
_||_


(**’;)__
( (  J∂ªäªääнΉнн!!!
<,'/ ‎​​​‎​‎​‎‎​

ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ JiiaaX_XaahH ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ (¬˛ ¬”)

Jiaaah,...... (_ _") (‾.‾٥)

( ˇ ¤ˇ)/*(´o`) * jitak!!!

(‾˛‾")ƪ(˘-˘)

. "ƪ(˘⌣˘)┐"ƪ(˘⌣˘)ʃ" ┌(˘⌣˘)ʃ"
ciki..♬ ciki..♪ boOm.. bOoM..♬ ♩

Ariting ting ting┐('⌣'┐)(┌'⌣')┌┐('⌣'┐)(┌'⌣')┌

(‾▿‾)┌( _o_ )┐ (/‾▿‾)/

ƪ(˘⌣˘)┐ƪ(˘⌣˘)ʃ┌(˘⌣˘)ʃ ƪ(˘⌣˘)┐ƪ(˘⌣˘)ʃ ƪ(˘⌣˘)┐

ƪ(˘⌣˘)┐ tralala. ƪ(˘⌣˘)ʃ. trilili ┌(˘⌣˘)ʃ

(Q╰_╯)===○ (-,☉)" ‎​PØo°ºO°oºkk!!!

(¬˛ ¬”)====ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́(” _ *)"

bǚќ bǚќ bǚќ  bǚќ !!

(¬˛ ¬”)====ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́(”_ *)☆○=== (´`)

Jab kanan !!

◎( ̄^ ̄) ===◎(">o<)

Jab Kiri !!

(">o<)◎=== ( ̄^ ̄)◎

Jab kanan !!

◎( ̄^ ̄) ===◎(">o<)

Jab Kiri !!

(">o<)◎=== ( ̄^ ̄)◎

Hit Combo!!

(»,«”) ◎=== (o-O)

(^^,) ====◎

°˚ºo(╯* *")╭*

(`´)===○☆(。_゚)☆○=== (´`)

°˚ºo(╯* *")╭*

. ___(*)°•.( __ )
. /. , ___(*) >, <  |
__/' _)( (. ,.) )
_)| .----.  /
_) | _"_/ » /
.-----._______)(*).'- ..,...---'
‎​‎​
(*).¸¸.•°/ : : /

  
>:O ==:’(> 
« )) . -(!  waddezziigg….!!
/  <,<, ‎​ . ‎​ .>:O

(Qˆзˆ)–o)˘⌣˘)

  ===┌( ¯ д¯)┘ Ƙabuurrr

. ,_____
../ ∏|=D/\
,[_Ξ”|”"”|’ƒ
‎​Θ’¬—”Θ.. Kaboerrrrr naek bajaiii…

B)╭═¤═╮
╭╯( •̃͡-̮•̃͡) ± | ═╮ 。• ○ о o O O Bruummm…
╰ ⊙ ═ ⊙ ╯
kaborrr akkhhhh…..

*¹..²..³..Ƙǻªªªßoº°˚˚°ºoƦ

___!___ -=’-
,x-–=___/”";
(‘_<=-P.__/""""""
--J---J-- werrrr... kaburrrr...


╭((╯`
`< _ •◦°˚ .·.◦kaaaaaabuuuuuur.........!!!!!

ka...buuurrrr  

. :D >
,__,/(.) ____,
“//”.<, ("\'"
(@) """(@). kejaaRRRRR ......

. ________
__┌|┐__________@
╭╯<=-P_/:p_| ∕≠ ――∂ 
╰ ⊙ ═ ⊙ ╯. Kejaaarrrrrrrrrrr

. (.")
,_/ \
) )~~=-?Prrrreeeet..:p:p
_|,|

. ,,,
(".)
// _,
 ~(( prettt ...
_||_ ‎​

(>*<) PRREEEEEETTT!!!!
( ') ,-"""-.
( ,*)=:' ( ) )
!_!_! '-,,,,,-'

. :D
,_/ \
) )~'' prrrreeeet
_|,|

. , * **** * ,
, ( ) ,
, ( ) ,
, ( ~~ ,,*,, ,,*,, ~~ ) ,
(* , , ~ ~ | | | | | ~ ~ , , *)
( * | | | | | * )
{~*~*~*~}
| | | | |
Terima nih | | | | |
Kentut nuklirku | | | | | /
...*. @@@@@/.*...
(>*<) :p (n) (` '•. ¸¸.•'´)
( ') ,-"""-.(` '•. ¸ ¸.•'´)
( ,:)=:' ( . BLAAAARR!!!
!_!_! '-,, :>.(¸. •’´’. ¸ ‘`’•.¸)

(.” ) nih buat löë..!!!
,_/ \
) )~ preet!!!preepeeettt!!!
_|,|~ duth!!!duth!!! preepeeettt!!!

,,,
(.”;)
, _/ \ ː̗̀=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀=D/ː̖́
) )~ ː̗̀=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀=D/ː̖́
_|,| ː̗̀=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀=D/ː̖́

☺AkU sAmPe KetaWa TerGuliNG-GuliNG Di LaNTaI☺™ TerPiNgkaL☺PinGkaL ☺saMbiL ☺MenANgiS ☺DaN ☺peGanGi ☺peRuTkU ☺yaNg ☺MuLessSS☺…….. ☺KaMu SaNgaT LuCu SekAli☺™ ☺sEhiNgGa ☺Aku ☺MulAi ☺TerBahAk ☺BahAk ☺LaGi…… Hªhª =D ªhªhª™

=))Шª ꪲ ꪲ κªЌ=))
Ĥϋãá=)):$ ¤ ĥã=)) ¤ ĥã=)):$ ¤ ĥã=))
=)):p =D:* =)) Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))º°˚
Ngakak=))º°˚ donk
sambil guling” sambil lempaarr ßlackßerry®… =))=)),
truzz ‎​​​‎​d ambil lg ßlackßerry®na, abiz ƞɑ̤̈̊ sayang
=)) Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))º°

ː̗=))ː̖_, :D/ ː̗=Dː̖/ =))Ħªª
/<3. <3. /<3__, =))Ħªª
_||_ _/ _ _| .=))Ħª

ː̗=Dː̖/` ..
_/__, <3•̃⌣•̃<3‎​​​​​​​=))‎​HĄĄ=))..HĄ
. | ..HĄ:)..HĄĄ=)).

*=))KˆΑŴΑ ŅĢÃKÃK ŠΑṀßÏĿ ṀËŖËṀ ŠΑṀΡË ŅĢĢà ŠΑĐΑŖ ÇËĿΑŅΑ ṀËĿÖŖÖ† SEMPAK ŠÖßËK ĐÏ-ËŴËŖ² KŮÇÏŅĢ=))*

Bersambung ya…tunggu part selanjutnya
:bingung

Share and Enjoy

5 Thoughts on “Update Autotext Blackberry 2012 – Part 2

 1. IAN on 26 April 2012 at 08:17 said:

  gimana cara copas di bb nya gan??
  ada cara untuk masukin di autotext gimana?

 2. paidjo on 26 April 2012 at 17:35 said:

  buka lewat browser BB boss, kemudian tinggal copy dan paste ke Word Substitution pada BB

 3. thank’s mas bro….

 4. paidjo on 17 November 2013 at 03:44 said:

  Kq bahasa/symbolnya di saya ada yg kotak2 item gitu y? Pake bahasa apa sih?

 5. paidjo on 21 November 2013 at 06:58 said:

  kayaknya musti diinstall bahasa vietnamnya, emoji dll biasanya simbol seperti itu adanya di vietnam, thailand, hindia :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


+ 1 = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

[+] kaskus emoticons

Post Navigation