Update Autotext Blackberry 2012 – Part 2

By | 8 February 2012

Melanjutkan judul Update Autotext Blackberry 2012 – Part 1 yang sudah saya tulis berikut lanjutan autotext blackberry terbaru
Tampilan diweb akan berbeda saat dicopy ke blackberry, hari ini saya hanya memberikan urutan dari huruf G – K

Gak-kena
. :>. /:). :O
_// _ // _ //
_/\ _/\ _/\ Jurus Menghindar!!!

………..( 0 0)
.—oOO– (_)—–.
╔═════════════════╗
║ gaaaaa keeenaa……… ║
╚═════════════════╝
‘———– —-oOO
……..|__| __|
………. || ||
……. ooO Ooo

 
\ /
iI Ii__
_/:p ‘. Weitz ga kena… Ga kena…. ‎​​​​​​:p
éèK\=D/éèK:péèK\=D/

ƪ(⌣́_⌣̀)ʃ ƪ(‾(••)‾)ʃ hadduu ƪ(‾(••)‾)ʃ ƪ(⌣́_⌣̀)ʃ

. ˚X_X˚
<∏” Ђǟǟddee..#?!#! [ \_  \=))_ ((  <,'\/ ‎​​​‎​‎​‎‎​Нɑ-Нɑ-Нɑº°˚˘˚°º ╋╋ムнªª=))╋╋ムнªª:D╋╋ムнªª<=-P╋╋ム _ _ \ / II__ _/ =)) '. Ngakak mpe salto‎​‎​ !!!!‎​​ :)нáàª:$;)нàâª:&=Dнà᪪>:O
‎​​​​. <=-P_ \ː̗;;)ː̖/ B)/ \=D/Ħªª☀ /. <3. /__ :pサªª☀ ☁ίί☁. .☁/ \☁. ☁ί. ;)ћªª☀ ...=))WhÛªªHªªà:pHªªhªªâ=)).. ‎​Ψ >=). HªHª>=)HªHª>=)HªHª>=)
|/.▼>. ªkªkªkªkªkªkªkªkª
|_/ \_ ‎​HªHª>=)HªHª>=)HªHª>=)

┣┫Ū=D┣┫Å:D=))Å┣┫\=D/ªÅ

. Ψ >=) HAA>=)HAA>=)HAA>=)
«|√▼> HAA>=)HAA>=)HAA>=)
|_/ \_ HAA>=)HAA>=)HAA

╋╋ム╋╋ム╋╋ム╋╋ム╋╋ム╋╋ム:D

Ħ̀́̀́̀Ǻ̀́:DĦ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́=DĦ̀́̀́̀Ǻ̀́<=-PĦ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́=))Ħ̀́̀́Ǻ̀́<3<3Ħ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́.̀̀́̀̀́̀ ‎​​​​‎‎​H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²=)) .  \ː̗=))ː̖ ^ \_ ^ =))ªªKªªKªªKªª ╔╗╔╦══╦╗╔╦══╦╗╔╦══╗  ║╚╝‎​║╔╗║╚╝‎​║╔╗║╚╝‎​║╔╗║ \=))_ ║╔╗║╔╗║╔╗║╔╗║╔╗║╔╗║ ((  ╚╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╝‎​ <,'\/ Bua.... ♡°˚°=DHa♡°˚°=DHa♡°˚°=DHa♡°˚° ː̗=))ː̖_,\:D/ ː̗=Dː̖/ =))Ħªª /<3. <3. /<3__, =))Ħªª _||_ _/ \_ _| .=))Ħªª :)нáàª:$;)нàâª:&=Dнà᪪>:O
‎​​​​. <=-P_ \ː̗;;)ː̖/ B)/ \=D/Ħªª☀ /. <3. /__ :pサªª☀ ☁ίί☁. .☁/ \☁. ☁ί. ;)ћªª☀

Baca :   Blackberry Secret Codes
ƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑ (ˆヮˆ) / ▲ ◦нăy"̮◦нăy . ] [  (=D ♓⺰˚āªªªā˚°º‎​aii... \,. / \_,. ‎ ' ‎​.‎​ ♥_ _♥ /'´'´'\ =-?=-? //^ ^\\ ...┣┫Ūªªªªįįįįį•-̶̶•-̶ (/(_♥_)\) _/''*''\_ ♥..()^()..♥ ƪ(‾o‾")ʃ ‎​Hªiiiiiii¥ªªªªªª ˚° Ħ@ Yªäªäªäªäªäн............™ X_X .•(⌣_⌣”)• нåi¥åå.. 8-|™ ♓‪äăĭiÿāà᪪ªĥ♓•••(=| Ħǻ¡¡¡ŽzZž #:-s˚°X_X˚ (•͡˘˛˘ •͡) HaizzZ... !!! (ˇ_ˇ'!l|)‎​Ђª!zZ...... (►˛◄!') ‎ Ђª!zZ ★•°``°•.¸ ¸.•°``°•.★.•°``°•.¸ •°``°•★ 
 ː̗̗̀̀ ː̖̖́́.ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̗̀̀ ː̖̖́́ . ♥HAPPY B'DAY ♥. . .ː̗̗̀̀ ː̖̖́́ː̗̗̀̀ ː̖̖́́.ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ★•.¸¸.•°` `°•.¸¸.•°`★`°•.¸¸.•°`° •.¸¸.•♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒•.¸¸.• ☺ Wish You All The Best (•̮̮̃•̃)☺☺☺☺ •̸Ϟ•̸-̶̶•-̶̶-̶̶•-̶̶•̸Ϟ•-̶̶-̶̶•̸Ϟ•̸-̶̶•-̶̶-̶̶•-̶̶•̸Ϟ•̸ I just wanna say ...... .  (*)  (*)  .       .    .  (*)  (*)  .       . . . Happy.  . . New Year  . .    .    . | :p | . |  | .  .  2 0 1 2 <3May Y☺ū be blessed with joy, health, wealth 'n happiness... <3 (*)Tнªηк's for being my friend (ˆ▽ˆ) God ϐlЄss Y☺ū &Y☺ūr family;) ({}) :) ╔╦╗*.*.*.*.*.*.* ║╩╠═╦═╦═╦╦╗♥ ║╦║╬║╬║╬║║║♥ ╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║♥ ────╚╝╚╝╚═╝♥ ╔═╗.*.*.*.*.*.*.*  2012  ║║╠═╦╦╦╗♥ ║║║╩╣║║║♥ ╚╩╩═╩══╝♥ .*.*.*.*.*.*.*.* ╔╦╗*.*.*.*.*. ║║╠═╦═╦╦╗♥ ╠╗║╩╣╬║╔╝♥ ╚═╩═╩╩╩╝*♥ *.*.*.*.*.*.*.♥. (-̩̩̩-͡ _--̩̩̩͡)♓ΐkz :'( (-̩̩̩-͡ _--̩̩̩͡)♓ΐkz :'(
Baca :   Tips and Tricks Blackberry shortcut
(-̩̩̩-͡ ̗--̩̩̩͡ ) ◦°◦≈ ‎​​‎​нůHůнůнůHůнů ≈◦°◦ (-̩̩̩-͡ ̗--̩̩̩͡ )♓(-̩̩̩-͡ ̗--̩̩̩͡) ˚◦°•hмм...(―˛―“)..•°◦˚ ˚◦°• ​нεmm..(―_―)º°˚ °=-?..нмм..=-?° <8-| )(>
_/ \_

°=-?..нмм..=-?°. <˛ >



♌⌣__ ⌣♌◦°◦ººĦнммMм.

(•͡˘.˘ •͡) Hhhmmmm…

Ђòº(=|ºò·~·aAaђ… zZz zzz zzZ groook

3-|(=|ĦнOº°°ºOǺª♏♍(=|(=|3-|(=|

(_ _“z) ǥяooĸκ

Ho◦°˚˚ªªª˚˚°◦m.. Z.(=|.z.(=|z.(=|(=|..

º°˚˚°:'(°˚˚°º
/\ :'(нüāªªª:'(нüāªªª:'(
^ ^

Нüυƒƒº°˚˚°º»:s :( X_X

♓Uƒƒ…. !!!!‎(¬_¬”;)‎​….

 
\:( /
 /’;)
__ ‘V.\
‘|__ ↷
‘|__ ↷
‘|__ ↷ 
‘|__ \,/ ,
‘|____ \)):'(__

 
\=D / 
 /’;)
__ ‘V.\
‘|__ ↷
‘|__ ↷
‘|__ ↷ 
‘|__ \,/ ,
‘|____ \))__

═╔╦═╦══╦═╦═╦╗
═║║═╣║║║╬║║║║
═║║═╣║║║╔╣║║╚╗
╔╝╠═╩╩╩╩╝╚═╩═╝
╚═╝══════════

░░█░█▀▀░█▀█▀█░█▀█░█▀█░█░░░
░░█░█▀░░█░█░█░█▄█░█░█░█░░░
▄▄█░█▄▄░█░░░█░█░░░█▄█░█▄▄░
<***(●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●)***>

( ◣⌣◢)うε ( >”,”< )з . X_X>
_/)’;) jiahhh..!!!!
_||_


\(**’;)__
( (  J∂ªäªääнΉнн!!!
<,'\/ ‎​​​‎​‎​‎‎​ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ JiiaaX_XaahH ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ (¬˛ ¬”) Jiaaah,...... (_ _") (‾.‾٥) ( ˇ ¤ˇ)/*(´o`) * jitak!!! (‾˛‾")ƪ(˘-˘) . "ƪ(˘⌣˘)┐"ƪ(˘⌣˘)ʃ" ┌(˘⌣˘)ʃ" ciki..♬ ciki..♪ boOm.. bOoM..♬ ♩ Ariting ting ting┐('⌣'┐)(┌'⌣')┌┐('⌣'┐)(┌'⌣')┌ \(‾▿‾\)┌( _o_ )┐ (/‾▿‾)/ ƪ(˘⌣˘)┐ƪ(˘⌣˘)ʃ┌(˘⌣˘)ʃ ƪ(˘⌣˘)┐ƪ(˘⌣˘)ʃ ƪ(˘⌣˘)┐ ƪ(˘⌣˘)┐ tralala. ƪ(˘⌣˘)ʃ. trilili ┌(˘⌣˘)ʃ (Q╰_╯)===○ (-,☉)" ‎​PØo°ºO°oºkk!!! (¬˛ ¬”)====ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́(” _ *)" bǚќ bǚќ bǚќ  bǚќ !! (¬˛ ¬”)====ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́(”_ *)☆○=== (´`) Jab kanan !! ◎( ̄^ ̄) ===◎(">o<) Jab Kiri !! (">o<)◎=== ( ̄^ ̄)◎ Jab kanan !! ◎( ̄^ ̄) ===◎(">o<) Jab Kiri !! (">o<)◎=== ( ̄^ ̄)◎ Hit Combo!! (»,«”) ◎=== (o-O) (^^,) ====◎ °˚ºo(╯* *")╭* (`´)===○☆(。_゚)☆○=== (´`) °˚ºo(╯* *")╭* . ___(*)°•.( __ ) . /. , __\_(*)\ >, <  | __/' _)( (. ,.) ) _)| .----.  / _) | \_"_/ » / .-----._______)(*).'- ..,...---' ‎​‎​ (*).¸¸.•°/ : : /    >:O ==:'(> 
« )) . -(!  waddezziigg….!!
/\  <,<, ‎​ . ‎​ .>:O

(Qˆзˆ)–o)˘⌣˘)

  ===┌( ¯ д¯)┘ Ƙabuurrr

. ,_____
../ ∏|\=D/\\
,[_Ξ”|”””|’ƒ
‎​Θ’¬—“Θ.. Kaboerrrrr naek bajaiii…

B)╭═¤═╮
╭╯\( •̃͡-̮•̃͡) ± | ═╮ 。• ○ о o O O Bruummm…
╰ ⊙ ═ ⊙ ╯
kaborrr akkhhhh…..

*¹..²..³..Ƙǻªªªßoº°˚˚°ºoƦ

___!___ -=’-
,x-–=___/””;
(‘_<=-P.__/"""""" --J---J-- werrrr... kaburrrr...  ╭((╯` `< \_ •◦°˚ .·.◦kaaaaaabuuuuuur.........!!!!!

Baca :   Mengatasi Font Kotak-Kotak Pada Blackberry
ka...buuurrrr   . :D>
,__,/(.) ____,
“//”.<, ("\\'" (@) """(@). kejaaRRRRR ...... . ________ __┌|┐__________@ ╭╯\<=-P_/:p_| ∕≠ ――∂ 
╰ ⊙ ═ ⊙ ╯. Kejaaarrrrrrrrrrr . (.") ,_/ \\ ) )~~=-?Prrrreeeet..:p:p _|,| . ,,, (".) // \_,  ~(( prettt ... _||_ ‎​ (>*<) PRREEEEEETTT!!!! ( ') ,-"""-. ( ,*)=:' ( ) ) !_!_! '-,,,,,-' . :D ,_/ \\ ) )~'' prrrreeeet _|,| . , * **** * , , ( ) , , ( ) , , ( ~~ ,,*,, ,,*,, ~~ ) , (* , , ~ ~ | | | | | ~ ~ , , *) ( * | | | | | * ) {~*~*~*~} | | | | | Terima nih | | | | | Kentut nuklirku \ | | | | | / ...*. \@@@@@/.*... (>*<) :p (n) (` '•. ¸¸.•'´) ( ') ,-"""-.(` '•. ¸ ¸.•'´) ( ,:)=:' ( . BLAAAARR!!! !_!_! '-,, :>.(¸. •’´’. ¸ ‘`’•.¸)

(.” ) nih buat löë..!!!
,_/ \\
) )~ preet!!!preepeeettt!!!
_|,|~ duth!!!duth!!! preepeeettt!!!

,,,
(.”;)
, _/ \\ ː̗̀\=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀\=D/ː̖́
) )~ ː̗̀\=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀\=D/ː̖́
_|,| ː̗̀\=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀\=D/ː̖́

☺AkU sAmPe KetaWa TerGuliNG-GuliNG Di LaNTaI☺™ TerPiNgkaL☺PinGkaL ☺saMbiL ☺MenANgiS ☺DaN ☺peGanGi ☺peRuTkU ☺yaNg ☺MuLessSS☺…….. ☺KaMu SaNgaT LuCu SekAli☺™ ☺sEhiNgGa ☺Aku ☺MulAi ☺TerBahAk ☺BahAk ☺LaGi…… Hªhª =D ªhªhª™

=))Шª ꪲ ꪲ κªЌ=))
Ĥϋãá=)):$ ¤ ĥã=)) ¤ ĥã=)):$ ¤ ĥã=))
=)):p =D:* =)) Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))º°˚
Ngakak=))º°˚ donk
sambil guling” sambil lempaarr ßlackßerry®… =))=)),
truzz ‎​​​‎​d ambil lg ßlackßerry®na, abiz ƞɑ̤̈̊ sayang
=)) Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))º°

ː̗=))ː̖_, \:D/ ː̗=Dː̖/ =))Ħªª
/<3. <3. /<3__, =))Ħªª _||_ _/ \_ _| .=))Ħª ː̗=Dː̖/` .. _/__, <3•̃⌣•̃<3‎​​​​​​​=))‎​HĄĄ=))..HĄ . | ..HĄ:)..HĄĄ=)). *=))KˆΑŴΑ ŅĢÃKÃK ŠΑṀßÏĿ ṀËŖËṀ ŠΑṀΡË ŅĢĢà ŠΑĐΑŖ ÇËĿΑŅΑ ṀËĿÖŖÖ† SEMPAK ŠÖßËK ĐÏ-ËŴËŖ² KŮÇÏŅĢ=))* Bersambung ya...tunggu part selanjutnya :bingung

Share and Enjoy

5 thoughts on “Update Autotext Blackberry 2012 – Part 2

 1. IAN

  gimana cara copas di bb nya gan??
  ada cara untuk masukin di autotext gimana?

 2. paidjo Post author

  buka lewat browser BB boss, kemudian tinggal copy dan paste ke Word Substitution pada BB

 3. paidjo

  Kq bahasa/symbolnya di saya ada yg kotak2 item gitu y? Pake bahasa apa sih?

 4. paidjo Post author

  kayaknya musti diinstall bahasa vietnamnya, emoji dll biasanya simbol seperti itu adanya di vietnam, thailand, hindia :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Security Comments : *

[+] kaskus emoticons

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.